figyelem: a versenykiírásban előfordulhatnak változások, azokat jelezni fogjuk időben!

Versenykiírás

Vizitura-kupa

A versenysorozat célja

A Vízitúra Kupa fontosabb céljai a hazai vízisport és víziturizmus tömegbázisának növelése, vízterületek megismertetése a felnövekvô generációval és az amatôr vízisportok népszerûsítése. Mindezek mellett elôsegíti a vízi közlekedési szabályok és szokások megismertetését, és a környezettudatos nevelést.

A XII. Vízitúra Kupa fordulói

1. forduló – május 4., Óbuda • Duna • II. Kézi Hajtásúak Napja 2. forduló – június 1., Szanazug • Körösök • Szana Maraton 3. forduló – június 22., Csákánydoroszló • Rába • III. RábaLapátolás 4. forduló – július 6., Szigetszentmiklós • Duna • Szigetszentmiklósi Maraton 5. forduló – július 20., Kiskunlacháza • Duna • III. Hét Sziget Maraton 6. forduló – augusztus 10., Sarud • Tisza-tó • I. Tisza-tó Kupa 7. forduló – szeptember 7., Dunakiliti • Duna • Szigetköz–Csallóköz Maraton

Egy szezonban egy településen egy forduló szervezhetô, rendkívüli esetektôl eltekintve.

A verseny távja fordulóként minimum 20 km.

Kategóriák

• túra kajak férfi egyes (TK-F1-50–) • túra kajak nôi egyes (TK-N1-50–) 50 cm-nél keskenyebb kajakok
• túra kajak férfi egyes (TK-F1-50+) • túra kajak nôi egyes (TK-N1-50+)50 cm-nél szélesebb kajakok
• túra kajak férfi páros (TK-F2) • túra kajak nôi páros (TK-N2) • túra kajak vegyes páros (TK-V2)
• túra kenu férfi páros (TC-F2) • túra kenu nôi páros (TC-N2) • túra kenu vegyes páros (TC-V2)
• hármas túra kenu (TC-3) open
• négyes túra kenu (TC-4) open
• versenyhajó – kajak (K-1) 
• páros versenyhajó – kajak (K-2) open
• versenyhajó – kenu (C) open
• tengeri kajak férfi egyes (SEAK-F1) • tengeri kajak nôi egyes (SEAK-N1)

Adott kategória eredménye önálló kategóriában legalább 3 hajóegység részvétele esetén kerül elbírálásra.

Nevezés

A 7 forduló során kötelezô betartani a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit. Mindezek mellett kötelezô betartani a fordulók rajtja elôtt elhangzott vízre vonatkozó információkat. Kizárólag a fenti kategóriák vesznek részt a 2013-as versenysorozat végsô értékelésében. Valamennyi hajónemben a megváltozott képességû sportolók számára „para” kategóriában indulási lehetôséget kell biztosítani! Egyéb helyi ka- tegóriának a szervezô biztosít érmeket, oklevelet, ajándékot, pólót. A szervezô döntheti el, hogy kíván-e helyi kategóriát indítani. Egyes helyszíneken lehetnek egyéb plusz kategóriák, távok (pl. minimaraton) ezek külön-külön kihirdetésre kerülnek. A versenyhajóban való nevezés eldöntéséhez nem kötelezô ver- senybíróságot alkalmazni.

Reményeink szerint az evezôsök is rajthoz állnak Óbudán, Sarudon és Kiskunlacházán, az MESZ-szel közös szervezésben. Az óbudai fordulóban sárkányhajók versenyére is sor kerül.

Lehetôség van csapatok nevezésére: a 2 fôs maximum 3, a 3 fôs maximum 5, a 4 fôs hajóegységek maximum 6 fôvel nevezhetnek. A csapatok a versenysorozat során tetszôlegesen váltogathatják a tag- jaikat. A csapat nevét és a csapattagok névsorát legkésôbb az 1. forduló rajtja elôtt kell leadni. Ez után változtatni nem lehet!

A VERSENYHAJÓ kategóriában indulóknak a nevezés során jelezniük kell azt, hogy a hajójuk nem túra hanem versenyhajó.

Értékelés és pontrendszer

Az egész versenysorozat összetett gyôzteseinek sorrendjét pontozásos módszerrel állapítjuk meg. Pon- tot az elsô 8 helyezett kap a következô módon:

1. helyezett: 50 pont,
2. helyezett: 46 pont,
3. helyezett: 44 pont,
4. helyezett: 42 pont,
5. helyezett: 41 pont,
6. helyezett: 40 pont,
7. helyezett: 39 pont és így tovább mínusz egy pont.

Aki nem jelenik meg, az 0 pontot kap. A férfi kenu 2 kategória gyôztese vándorkupát nyer. Ez az abszolút kategória a versenysorozatban. Az összetett verseny értékelésébe a hat legjobb eredmény számít bele, tehát ha valaki egy versenyen nem indul, az még nem jelent pontveszteséget.

Az összetett versenybe csak olyan csapatok/versenyzôk indulhatnak, akik ezt elôzetesen jelzik, így a megkülönböztetett rajtszámot kapnak, illetve legalább három fordulóban pontot szereznek.

A nevezôk juttatásai

Minden versenyzô a fordulókon ajándék pólót, és meleg vacsorát, illetve – ahol mód van rá –, verseny közben frissítôt kap. Az eltérô eseteket a szervezôk jelzik! A helyezettek érmet, kupát, oklevelet kapnak. Szervezôtôl függôen kisebb-nagyobb ajándékok is lehetnek a nyeremények között. A rendezô kötelezi magát, hogy a versenyt követô két napon belül a verseny hiánytalan eredménylistáját közzéteszi az interneten.

Minden versenyzô kap rajtszámot, akik a teljes versenysorozatban induló csapatot kívánnak nevezni, azok az elsô (Óbudai) helyszínen jelezzék a nevezéskor és akkor egy elkülönített tartományból kapnak rajtszámot.

A hét állomásból a legeredményesebb hat kerül értékelésre. Minden versenyen OKLEVÉLLEL emeljük ki a legtapasztaltabb (legidôsebb) és a legfiatalabb versenyzôt.

Versenybôl kizáró rendelkezések

Hajózási Szabályzat vagy a helyi eligazítás figyelmen kívül hagyása
Útvonal változtatás (útvonal jelölés figyelmen kívül hagyása akkor is, ha ezáltal az útvonal hossza nem rövidül)
Sportszerûtlen viselkedés (a szemtanúk és a szervezôk döntése alapján)
Nem megfelelô kategóriába való nevezés (különös tekintettel a verseny, portya, túra hajókra)
A részvételi nyilatkozat aláírásának hiánya
Csapattagok utólagos változtatása, a csapatnevezés szabályának megsértése
Nem verseny célú hajók verseny jellegû használata (pl. térdelés túrakenuban)
Nem a hajótípushoz való evezô használata Gépi hajtás, vitorla, külsô segítség igényevétele

Jelentkezés

A fordulók részletes kiírása és a jelentkezési lapok (on-line és letölthetô) megtalálhatók a www.kenuma- raton.hu és a MagyarVízitúrán.

Nevezés: nevezes@kenumaraton.hu címen, vagy külön helyszíneken a szervezôknél!