2021. A Dráva folyón a vízitúrázás különbözik az átlagos vízitúráktól,nem csak az evezés technikai része, hanem a szervezés része is. 2021-ben így szervezd és így készülj a túrára.

Tartalomjegyzék

Az engedélyezési eljárás:

– az túraszervező írásbeli kérelmet juttat el a nemzeti parkhoz, amit a nemzeti park iktat. (kérelmeket a tárgyév első napjától tudjuk fogadni, érkezési sorrendben történik a túrabeosztás)

Ha a túraszervező által kért időpont foglalt, más szabad időpontot javasol.

– a nemzeti park a jelentkezési határidő lejárta után (márc. 31.) minden szükséges tudnivalót, kitölteni való dokumentumot, valamint a túra díjának utaláshoz szükséges bankszámlaszámot elküld a túraszervező címére (e-mailben). 

– a túraszervező elutalja a túra díját, kitölti a szükséges iratokat és az utalási bizonylattal együtt e-mailben visszaküldi a nemzeti parkhoz

– a nemzeti park ezen dokumentumok alapján kiállítja a túrához szükséges engedélyt és elküldi a túraszervezőnek. (2020. évben a járvány miatt későn tudtuk elkezdeni az engedélyezési eljárást, így e-mailben küldtük ki az engedélyeket a túraszervezőknek, a további gyors és egyszerűbb ügyintézést segítve, valószínű ez az idei évben is így lesz, amennyiben megtarthatóak lesznek a túrák)

– a túraszervező ennek az engedélynek a másolatával és 3000 Ft (2020. évi ár) illetékbélyeggel elpostázza a kérelmét a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságnak, akik szintén kiállítják engedélyüket. (Tavalyi évben már a Rendőrségnél is elektronikus úton volt intézhető az engedély – ügyfélkapus regisztráció szükséges; és illetékbélyeg helyett banki utalással lehetett fizetni. Idei évi ügyintézésükről még nincs információnk)

Az írásbeli kérelmet a nemzeti parkhoz eljuttatni az alábbi e-mail címen lehet: dravatura@gmail.com, amiben szerepelnie kell: 

 • felelős személy neve, lakcíme, összes elérhetősége, levelezési cím, 
 • tervezett létszám
 • tervezett dátum (indulás-érkezés) 

Túrázni június 1. és szeptember 15. között lehetséges. 2 naponta indulnak a csoportok. Maximális létszám 35 fő. Főszezonban (júl.15. – aug. 15. közötti időszak) minimális létszám is van: 20 fő.

A táborhely-használati díj, ami a táborhelyek fenntartási költségeit jelenti: 1000 Ft/fő/éj. E szerint a teljes túra díja: 6000 Ft/fő. Amennyiben nem a teljes szakaszon (Őrtilos-Drávaszabolcs) kívánnak túrázni, úgy a táborhasználati díj a szerint alakul, hogy hány táborhelyet használnak. Egy táborhelyen egy, de csak egy éjszaka tölthető el.

Táborhely menet közben nem hagyható ki.

A megállóhelyek/táborhelyek:

A táborhelyek a következők: Őrtilos (236 fkm), Vízvár (191,5 fkm), Barcs (152,3 fkm), Szentborbás (133 fkm), Drávasztára (116 fkm), Vejti (98 fkm), Drávaszabolcs (78 fkm).

A táborhelyek infrastruktúrája:
Őrtilos: ivóvíz és áram a vasútállomáson  (ha engedik használni)
Vízvár: csak a faluban van  (Randi presszó vagy az étterem)
Barcs: minden van – meleg víz külön pénzért
Szentborbás: minden van – meleg víz is
Drávasztára: 2020-ban elkészült a vizesblokk
Vejti: csak a faluban esetleg a gátőrháznál
Drávaszabolcs: minden van

Ivóvízvételi lehetőségek:
Őrtilos – vasútállomás
Vízvár – Táborhely: fúrt kút főzéshez, falu kb. 500m 
Barcs – a strand épületében a táborhelyen, vezetékes ivóvíz
Szentborbás-  az épületben, ahol a zuhanyzó is van vezetékes ivóvíz van
Drávasztára – táborhely fúrt kút, főzéshez, falu kb. 2 km 

Drávai vízitúrák speciális szabályai

forrás: https://www.dravavizitura.hu/index.php/szabalyok/dravai-viziturak-specialis-szabalyai

 • A Magyarországon szervezett vízitúrák során általánosságban a Hajózási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
 • A vízitúrán csak jó fizikai állapotban lévő, az önmentés képességével rendelkező, jól úszó személy vehet részt.
 • A Nemzeti Parkokban, nemzetközi határfolyókon történő vízitúra során a betartandó előírásokat a Duna-Dráva Nemzeti Park honlapján külön is el lehet olvasni, illetve erről a túravezető a helyszínen is tájékoztatást tart. Az előírások elmulasztásából eredő büntetésért a büntetés megfizetése azt a személyt terheli, aki a Nemzeti Park, és/vagy a Határrendészet előírásait megszegte!
 • A Drávai vízitúra során minden résztvevőnek érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel kell rendelkeznie, amit magánál kell tartania túra ideje alatt.
 • A Kenuban felállni menetközben tilos!
 • A Dráván az előírások értelmében mindenkinek kötelező a mentőmellény viselése. Az ennek elmulasztásából eredő – hatóságok által kiszabott büntetés kifizetése minden esetben a szabályt megszegő Utast terheli, ezért a túravezető felelőssé nem tehető, kártérítésre nem kötelezhető!
 • A kenut csak az a személy vezetheti, aki úszni tud, kellő jártassággal rendelkezik, és 18. életévét betöltötte.
 • A vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható!
 • Az alkoholos italok, kábítószer, gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében bekövetkező bódult állapot, korlátozott ítélő és cselekvési képesség esetén a túravezető az utast a túrából kizárhatja. Az ilyen esetből bekövetkezett balesetért, bármilyen károkozásért a túravezetőt nem terheli felelősség!
 • Bármilyen veszélyhelyzet, rendkívüli állapot esetén a túravezető utasításait azonnal és haladéktalanul be kell tartani, a jogot fenntartja magának a túra azonnali felfüggesztésére, szüneteltetésére, sőt akár befejezésére.
 • A Kenuban a dohányzás, és a nyílt láng használata tilos!
 • A túrán a szemetelés, és a környezetszennyezés tilos!
 • A Dráván a fürdés csak a barcsi strandon engedélyezett!
 • Tilos fürdeni hajókikötőnél, zsilipnél, hidak 10 méteres körzetében, a fürdést tiltó táblánál, a hajóútban!
 • A Dráván csak napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok között szabad tartózkodni és közlekedni. Szigorúan tilos napnyugta után a vízen tartózkodni!
 • A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával.
 • A védett területeken a növény és állatfajok gyűjtése tilos!
 • A területeket a távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni.
 • Tüzet – tűzgyújtási tilalom kivételével – csak a kijelölt táborhelyen szabad gyújtani a tűzvédelmi szabályok betartásával. Tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken is tilos!
 • Árvízvédelmi készültség esetén a vízitúrázás nem javasolt, ilyen extrém esetben a túravezető dönthet a túra elmaradásáról is!
 • A határrendészeti szabályok megszegése és tiltott fürdés esetén a Rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek a megfizetése a szabályt megsértőt terheli.

A Nemzeti Park és a Határőrség felé is egyszemélyi felelősség van!! Nem a túravezető, hanem a túra felelős szervezője a felelős mindenért!!! Aki az engedélyeket kéri, annak feltétlen részt kell venni a túrán, nélküle nem indulhatnak el a többiek! Tehát nem a felfogadott vízitúra-vezető lesz a felelős.