3.a. Szervezett, csoportosan haladó evezõs vízijármûvek részvételével zajló vízitúra – tíznél több evezõs vízijármû részvétele esetén – vízi túravezetõ vezetésével bonyolítható le.
3.b. A 3.a. bekezdésben említett vízitúra elindulását, túravezetõjének személyét és a tervezett útvonalat a túravezetõ az indulást megelõzõen köteles bejelenteni a területileg illetékes vízirendészeti szervnek.
3.c. A vízi túravezetõre a túrában részt vevõ vízijármûvek és személyek vonatkozásában a 3. bekezdésben az edzõre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
3.d. A vízitúra vezetõjének vízijármûvét a Szabályzat II. rész 3. melléklet „U” kódlobogójával (II-3. melléklet) kell megjelölni. A lobogó (oldalélének) mérete legkevesebb 0,3 m és az helyettesíthetõ azonos megjelenésû táblával.
3.e. A vízitúra vezetõje jogosult a túra résztvevõinek közlekedési magatartására vonatkozó utasítást adni, amelyet a résztvevõk kötelesek végrehajtani.
3.f. Vízitúra korlátozott látási viszonyok között nem folytatható.

a teljes dokumentum pdf formátumban innen tölthető le:

hajozasi_szabalyzat_2011