Apró változást hozott az idei év a hajózási szabályzatban (egészen pontosan a vízi közlekedésről szóló törvényben), miszerint az engedély nélkül vezethető gépi hajtású eszközök teljesítményhatára 9,9 LE-ről 19,9 LE-re

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000042.tv&timeshift=20220117

2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről

HETEDIK RÉSZ – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

87. §

3. *  csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő

a) emberi erővel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kishajóra (kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el;) megállapított mértéket,

b) *  szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 14,7 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;